Work Shop & Föreläsning

IRIZ Akademin föreläser och håller i workshops inom egna aktuella ämnen ute hos företag för styrelser, HR-avdelningar och övriga ledare som vill förbättra sitt ledarskap, minska sjukfrånvaro och psykisk ohälsa.. Vi håller också i föreläsningar och workshops på IRIZ Akademin för att bidra till ökad insikt och vikten av att kunna leda sig själv hos individen och företaget i stort. Våra föreläsare och ledare av workshops är alla utbildade inom IRIZ Metoden kring Självledarskap och vissa är utbildade Samtalsterapeuter. På IRIZ Akademin bjuder vi också in intressanta föreläsare. Se kalender för mer information.

Vi skräddarsyr vår föreläsning och workshop efter Ert behov. Pris efter offert.

team Talk

Självledarskap

Tänker man på Couch

Skam

Kontakta oss via mejl eller telefon.

©IRIZ Akademin

Stigbergstorget 1, Gothenburg, Sweden