Kontakta oss via mejl eller telefon.

©IRIZ Akademin

Stigbergstorget 1, Gothenburg, Sweden

Självledarskap

IRIZ Akademins 1,5 åriga grundutbildning i Självledarskap är en utbildning i personligt växande och en fristående utbildning för dig som söker meningsfullhet i din tillvaro och som längtar efter att växa som människa, både privat och i din yrkesroll. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av viktiga livsfrågor och som strävar efter högre kunskap av vad en hel människa är. Utbildningen ger dig också viktiga redskap för dig i ditt ledarskap, gentemot dig själv och andra.

Under utbildningen lär du dig att aktivt ta ansvar för ditt liv och göra val som ligger i linje med din innersta vilja. Du får verktyg till att förbättra både dina personliga och arbetsmässiga relationer samt öka dina kunskaper kring frågor som rör livets mening och syfte. Utifrån en insikt om din egen betydelse i världen och den enorma kraft som är du, kan du lättare välja arbete- och förhållningssätt för att få fram till din fulla potential.

​Utbildningen bygger på ett upplevelsebaserat lärande och de ämnen vi berör är bland andra:

  • Psykologin, behaviorism, psykoanalysen, humanism, psykosyntesen och IRIZ Metoden

  • Kvantfysik och energi

  • Esoterisk läkekonst

  • Kosmologi

  • Filosofi

  • Biologi och Evolutionen

 

Vi går också igenom skammens påverkan och de

skador som uppkommer i medberoende-relationer.

Genom IRIZ Metodens unika förklaringsmodell, många praktiska övningar, litteratur samt föreläsare lär du dig att förstå dina egna livserfarenheter och vilka mönster de har skapat. Med hjälp av denna kunskap och förståelse kommer du att växa och förstå helheten i att vara en utvecklad människa på alla plan. 

Under året arbetar du med ditt eget personliga växande både individuellt, i mindre studiegrupper, samt i den ordinarie utbildningsgruppen. Dina lärare följer dig genom hela grundutbildningen. De ger dig återkoppling och blir ett viktigt stöd i ditt arbete.

Ett mål med utbildningen är att du ska bli medveten om din potential, dvs. ditt JAG, i såväl yrkes- och privatlivet. Du ska lära dig grunderna i IRIZ Metoden. Den grundläggande principen bakom utbildningsmålet är, att det är först när du är i äkta kontakt med ditt eget ”JAG” som du tryggt kan leda dig själv genom vardagslivets olika val och situationer.

Behörighet

Utbildningen kräver personlig mognad, intresse och motivation varför vi träffar alla sökande för en personlig intervju före utbildningens start. (Antalet elever är begränsat.)

Utbildningens omfattning (Deltid)

Terminstart Januari 2020. 

30 schemalagda utbildningstillfällen, 10 tillfällen/termin, förlagda under en helg i månaden (lörd-sön). Utöver detta träffas studiegrupper för grupparbeten, samt individuellt hemarbete. 

Pris

Privatperson: 23,500 sek/termin ink moms.

Företag/organisation: 23,500 sek/termin ex moms.

All kurslitteratur ingår i kursavgiften men observera att kostnaden för samtalsterapi och energiterapi inte ingår. Det finns möjlighet till att dela upp terminsavgiften i månadsbetalningar.

Ansökningstid

Vi tillämpar fortlöpande antagning, vilket innebär att du kan skicka in din ansökan så fort du har bestämt dig.

Personligt växande i IRIZ Metoden, den femte vågens psykologi.

Välkommen med din anmälan till info@iriz.se

Utbildningens omfattning

Utbildningen är upplagd som en deltidsutbildning och består av en kombination av lektionstillfällen och hemarbete. Tanken är att du skall kunna arbeta som vanligt under studietiden. Det är dock viktigt att du som student är medveten om att allt arbete som har med mänsklig utveckling att göra kräver såväl tid som engagemang. För att bli godkänd krävs att du går i individuell terapi hos en diplomerad samtalsterapeut från IRIZ Akademin. Detta är ett viktigt komplement till utbildningen som ger dig en fördjupning av din egna personliga utveckling. Undervisningen sker på svenska men viss kurslitteratur förekommer på engelska.