Grundare av femte vågens psykologi.

Anette Emanuelsson

Grundare av Femte vågens psykologi & IRIZ Akademin.

Anette Emanuelsson är utbildad Rev. Minister (Teolog), Samtalsterapeut och Energiterapeut samt VD och huvudlärare på IRIZ Akademin. Hon har skapat och är grundare av IRIZ Metoden, femte vågens psykologin, som har lett till en ny syn på sambanden mellan fysiologi och psykologi. Det är en vidareutveckling utav de fyra tidigare vågorna inom psykologin och det som kallas för KvantPsykologi. Förklaringsmodellen har också gett upphov till nya metoder och tekniker för att belysa och utveckla människans kärna, vårt sanna jag. 

Detta gör IRIZ Metoden helt unik i sitt slag och ger en förståelse för helheten.

Metodologin bygger på en kombination av fysiska aspekter, en inre emotionell resa och ur en vetenskaplig grund. Förklaringsmodellerna vi använder oss av har vetenskapliga belägg inom kvantfysik (frekvenslära och energi som baseras på kvantfysiken och kvantmekaniken), fysik, kemi, biologi och evolutionsteori, kosmologi och psykologi, samt filosofin från Platons Akademi och Sokrates.

Anette har varit verksam i över 20 år och erbjuder rådgivning, terapi och workshops, samt utbildar inom IRIZ Metoden, den femte vågens psykologi. Här kan du få inspiration, motivation och nya värdefulla kunskaper i din strävan att nå balans i ditt liv. Vi finns till för dig som vill växa och utvecklas. Du som är nyfiken på livet, vill återupptäcka ditt äkta "JAG", förbättra ditt självledarskap och – inte minst – vill lära känna din egen potential. 

Varmt välkommen till IRIZ Akademin!

Kontakta oss via mejl eller telefon.

©IRIZ Akademin

Stigbergstorget 1, Gothenburg, Sweden