De allra flesta människor har behov av att känna mål och mening med sin tillvaro. Vi vill alla innerst inne känna oss starka och säkra i våra vägval i livet. Vi behöver vara övertygade om att vi följer vår egen inre kompass som berättar för oss vad som är rätt och fel. Tyvärr får många inte kontakt med sitt äkta JAG. I stället dyker där upp en mängd tvivel, vanföreställningar och beteendemönster som stör tankegångarna och lägger hinder i vägen för ett harmoniskt liv.

På IRIZ Akademin menar vi att varje individ har ett ansvar att göra sina vägval i livet utifrån en moraliskt och etiskt sund grund som man själv kan identifiera sig med. Vi anser därmed att det är ett måste att lära känna sig själv inifrån, vara tillfreds med den egna självbilden och de egenskaper och karaktärsdrag som bildar "Jaget". Du bli "inifrån-ledd". Utan en stor tillit till sig själv går det inte att "växa upp" som människa. För att kunna lita på dig själv helt och fullt, krävs det att du vågar utmana de mentala och känslomässiga hinder som håller dig tillbaka från att uttrycka ditt sanna "Jag" och från att nå din fulla potential.

Från utifrån-styrd till inifrån-ledd.

IRIZ Metoden

Fördelarna med

IRIZ Metoden

Hur vet man då vad som är moraliskt och etiskt korrekt?
Hur kan man intuitivt känna vad som är rätt och vad som är fel? Hur får man tillgång till att uttrycka sitt sanna jag?
Hur vet man vilka hinder det är som bromsar och motverkar det egna personliga växandet?
Vad innebär det egentligen att vara människa som är i kontakt med sitt medvetande, dvs. JAGET.

Inre Ledarskap / Självledarskap

Grundprincipen ”För att kunna leda andra, måste du först kunna leda dig själv” visar att ett inre Ledarskap handlar lika mycket om ditt samspel med andra, som den inställning du har till dig själv och till din omgivning. Sedan 1995 har grundaren Anette Emanuelsson genom studier och kliniskt klientarbete skapat IRIZ Metoden som ger dig möjlighet till att växa inifrån och ut och få tillgång till den enorma kraft som är du. Genom vår utbildning i Personligt växande/Självledarskap eller genom samtalsterapi i IRIZ Metoden, den femte vågens psykologi, kommer du att öka din förståelse, stärka din självkänsla och uppleva en större tilltro till dina egna förmågor. Därmed kommer du att kunna fatta tydligare beslut utifrån dig själv och ditt sanna JAG. 

IRIZ-Metoden är bland annat byggd på:

  • Psykologin; behaviorism, psykoanalysen, humanism och psykosyntesen

  • Kvantfysik och energi

  • Esoterisk läkekonst

  • Kosmologi

  • Filosofi

  • Biologi och Evolutionen

 

Det är en upplevelsebaserad lärande metodologi som bland annat löser upp skammens påverkan och de skador som uppkommit i medberoende-relationer. Genom terapi och utbildning, tränar du dig i ”inre ledarskap” som syftar till att ge dig en djupare förståelse av dina egna tankar, känslor, val och handlingar och hur det i sin tur påverkar ditt förhållningssätt både till dig själv och till andra människor.

Varmt välkommen!

Kontakta oss via mejl eller telefon.

©IRIZ Akademin

Stigbergstorget 1, Gothenburg, Sweden